idealist kukicha (50g)

idealist kukicha (50g)

Kukicha หมายถึง ชาเขียวที่ใช้ส่วนของก้านใบในการผลิต แตกต่างจากชาเขียวเต็มใบประเภทอื่นที่นิยมใช้ส่วนใบและยอด โดยส่วนก้านจะให้รสชาตินุ่มนวล หวาน ขมน้อย ทานง่ายกว่าแบบใบที่จะให้รสจัด โดยปกตินิยมนำส่วนก้านนี้ไปคั่วไฟต่อกลายเป็น Houjicha 

 • Profiles

  Kukicha 茎茶 (Stalk tea)
  Steamed green tea

  Origin : Japan

  Flavor profile : mellow / sweetness / savory

  Health benefit : high caffeine / cooling

  Anti-aging / increase mental focus / boose immune system

฿880.00ราคา
Pack size

every moment happens once ,  never again.

logo_LineOA-grey-01.png
logo-grey-01.png

© 2021 by Peace Oriental Teahouse