top of page
purist bag top view.jpg

empowering creations

effortless tea

ground tea  +  perfect amount of sugar

efl matcha bag 150g.png

ผงมัตฉะผสมกับน้ำตาลสำหรับการชงกับนม

เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน สามารถตักผงชาเทนม

และเขย่าให้เข้ากันได้ง่ายกว่าการชงมัตฉะแบบปกติ เนื่องจากน้ำตาลเกล็ดเล็กที่เราเลือกใช้ จะจับกับผงชาทำให้ชาไม่สามารถจับตัวกันเป็นก้อนและสามารถ

แตกตัวเข้ากับนมได้อย่างง่ายดาย รสชาติของชา

มีรสอูมามิ กลมกล่อม นุ่มนวลและหอมมัน

เฉพาะตัว แตกต่างจากที่อื่นๆ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

effortless matcha (3kg)

฿6,880

Profiles

matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / sweetness / creamy

efl houjicha bag 150g.png

โฮจิฉะ เป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการนำใบชาไปคั่วไฟ จึงมีกลิ่นหอม

คั่วไฟและกลิ่นควันชัดเจน

เรานำใบชามาบดเป็นผงและผสมกับน้ำตาลเกล็ดเล็ก

ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

มากยิ่งขึ้นและยังคงความหอมและรสชาติที่ชัดเจน

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

effortless houjicha (3kg)

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

฿6,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

efl genmaicha bag 150g.png

เก็นไมฉะ ชาเขียวญี่ปุ่นที่นำมาผสมกับข้าวคั่ว ส่งผลให้ชามีรสชาติอ่อนและทานง่าย แต่มีความหอมของข้าวคั่วชัดเจน

เรานำใบชามาบดเป็นผงและผสมกับน้ำตาลเกล็ดเล็ก

ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

มากยิ่งขึ้นและยังคงความหอมและรสชาติที่ชัดเจน

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

effortless genmaicha (3kg)

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

฿6,880

Profiles

ground genmaicha (玄米茶) + matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / mellow / roasted rice

for more information, please contact  LINE 

ground tea

100%  ground tea

pr matcha bag.png

มัตฉะ bakery grade ที่ให้รสชาติแตกต่างจากชาทั่วไป มีกลิ่นหอมหวานแต่มีรสอูมามิชัดเจน

ทิ้ง after taste ไว้นาน มีมิติของรสชาติ

เหมาะสำหรับนำไปทำขนม ไอศกรีม หรืออาหาร เนื่องจากสามารถแสดงความโดดเด่นของชาออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อนำไปประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

purist matcha (1kg)

฿5,880

Profiles

matcha 抹茶 (fine powder tea)
stone mill ground green tea

origin : Japan

flavor profile : umami / bitter / creamy

pr houjicha bag.png

โฮจิฉะ เป็นชาเขียวญี่ปุ่นที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านการนำใบชาไปคั่วไฟ จึงมีกลิ่นหอม

คั่วไฟและกลิ่นควันชัดเจน

ผ่านการบดเป็นผงละเอียดเหมาะสำหรับการนำไปชงกับนมและเมนูขนมได้หลากหลาย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

purist houjicha (ground) (1kg)

฿5,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶)
(ground roasted green tea)

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

pr genmaicha bag.png

เก็นไมฉะ คือชาเขียวญี่ปุ่นผสมกับข้าวคั่ว เราใช้ข้าวญี่ปุ่นที่ถูกคั่วจนหอมฟุ้ง โดยความร้อนจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ข้าวมีความหวานมากขึ้น จากนั้นจึงนำไปบดเป็นผงละเอียดและนำมาผสมกันกับ

ผงชาเขียวที่ผ่านการนึ่งและนำมาบดแล้ว และเราตั้งใจผสม matcha คุณภาพสูงลงไปด้วยเพื่อให้ได้เก็นไมฉะ ที่มีรสอูมามิ หวาน หอมกลิ่นข้าวคั่วชัดเจน และมีสีเขียวสดสวย สามารถนำไปทำเครื่องดื่มชงนม และเมนูขนมได้หลากหลาย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

purist genmaicha (ground) (1kg)

฿5,880

Profiles

ground houjicha (ほうじ茶) +

perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : toasty / caramel / mellow

Profiles

ground genmaicha (玄米茶) + matcha + perfect amount of sugar

origin : Japan

flavor profile : umami / mellow / roasted rice

comparison

efl matcha bag.png

effortless tea

ground tea +

perfect amount  of sugar

pr matcha bag.png

purist grade

100% ground tea

id matcha bag copy.png

idealist grade

100% ground tea

pf matcha bag copy.png

perfectionist grade

100% ground tea

flavor profile

flavor profile

umami

umami

bitterness

bitterness

aroma

aroma

use

use

beverage

beverage

food  &  dessert

beverage

premium dessert

beverage

very delicate dessert

umami

umami

bitterness

bitterness

aroma

aroma

brewing guide

2020.10.06 brewing guide(TH)-04-03.jpg

for more information, please contact  LINE 

bottom of page